คณะผู้เชี่ยวชาญจาก GEF และUNDP ได้เดินทางมาติดตาม และประเมินผลการดำเนินการโครงการ SLBT ระยะครึ่งเทอมแรก (2016-2018)

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

28 กันยายน 2561

535

คณะผู้เชี่ยวชาญจาก GEF และUNDP ได้เดินทางมาติดตาม และประเมินผลการดำเนินการโครงการ SLBT ระยะครึ่งเทอมแรก (2016-2018)

ในช่วงระหว่างวันที่ 19-27 กันยายน 2561 คณะผู้เชี่ยวชาญจาก GEF และUNDP ได้เดินทางมาติดตาม และประเมินผลการดำเนินการโครงการ SLBT ระยะครึ่งเทอมแรก (2016-2018) โดยได้ลงพื้นที่ และประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการฯ คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)