สาระน่ารู้

23 สิงหาคม 2561

216

ครั่ง

แมลงครั่ง Laccifer (Kerr,1782) อยู่ในวงศ์ Lacciferidae จัดเป็นแมลงเบียนของต้นไม้ที่ชอบอาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณเยื่อเปลือกเป็นอาหารโดยใช้ปากดูดที่มีลักษณะเป็นวงดูดกินน้ำเลี้ยง และยาขับยางเหนียวสีเหลืองทองออกมาเคลือบตามกิ่งไม้และหุ้มตัวเองสำหรับป้องกันอันตรายจากแมลงศัตรูต่างๆ รวมถึงใช้รักษาอุณหภูมิ และป้องกันอันตรายจากแรงลมและแสงแดด ซึ่งยางนี้เมื่อสัมผัสกับอากาศจะแข็งจับตัวกันเป็นก้อน


พันธุ์ไม้ที่ใช้เลี้ยงครั่งได้ี ได้แก่ จามจุรี พุทรา สแกนา และมะแฮะนก


ประเภทของครั่ง ได้แก่ ครั่งดิบ Stick Lac, ครั่งเม็ด Seed Lac, เซลแลค Shellac, ครั่งแผ่น Button Lac


ประโยชน์จากครั่ง

1. ใช้เป็นสารสีย้อมผ้า

2. ใช้ผลิตแผ่นเสียง

3. เป็นส่วนผสมเครื่องสำอางเพื่อให้เกิดสีแดง

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)