เปิดรับข้อเสนอโครงการ ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community BioBank) ประจำปีงบประมาณ 2563

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

15 ตุลาคม 2562

896

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community BioBank) ประจำปีงบประมาณ 2563

ระยะเวลายื่น : วันนี้ - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียด PDF 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ DOC 

คู่มือ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณน้ำผึ้ง E-mail : namphung@bedo.or.th หรือ โทร. 02 141 2651