"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"

สาระน่ารู้

2 พฤษภาคม 2562

827

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"โครงการ "คนไทยไม่โกง" โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดทัศนคติสนับสนุนหรือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขยายแนวร่วม หรือสร้างเครือข่ายการสร้างจิตสำนึกความมีคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดกับประชาชนโดยทั่วไป


เซตที่ 1 : ประกอบด้วย 6 เรื่องดังนี้ (เผยแพร่เมื่อ 26 กรกฎาคม 2561)

1. หัวหน้าพาโกง (VDO)
2. ซื้อสิทธิ์ขายเสียง (VDO)
3. โกงข้อสอบ (VDO)
4. เต่ากับคน (ไฟล์เสียง)
5. มนุษย์เต่า (ไฟล์เสียง)
6. โรคหัวหด (ไฟล์เสียง)


เซตที่ 2 : ประกอบด้วย 3 เรื่อง แบ่งเป็น version ไทย กับ version english (เผยแพร่เมื่อ 2 พฤษภาคม 2562)

ภาพยนต์ Motion Infographic จำนวน 3 เรื่อง ความยาวตอนละ 2 นาที เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในทุกภาคส่วนผ่านสื่อสาธารณะ ประกอบด้วย 1. หลักสูตรต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง ( TH & EN ) 2. เกมโกง สังเวียนทุจริต ( TH & EN ) 3. โรคปิดหูปิดตาปิดปาก ( TH & EN )


สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)