ข่าวและกิจกรรม

23 พฤษภาคม 2561

181

BEDO ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางชัชชญา บุณย์ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอำนวยการ สพภ. และเจ้าหน้าที่ สพภ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติครบรอบ 55 ปี และบริจาคทรัพย์ให้แก่โครงการธรรมรักษ์นิเวศ (บ้านพักผู้ป่วยระยะสุดท้าย) วัดพระบาทน้ำพุ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)