ข่าวและกิจกรรม

22 พฤษภาคม 2561

156

BEDO เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 213 – 216 ชั้น 2 อาการรัฐสภา 2

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)