“ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน “ฟ้าใส แกลอรี่”

โครงการของ BEDO

19 ตุลาคม 2560

2152

“ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน “ฟ้าใส แกลอรี่”

     ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ยา-สมุนไพร วัสดุทางการเกษตร และของใช้ส่วนตัว โดยฟ้าใส แกลลอรี่  จะเป็นศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีการนำเสนอสินค้าใน 4 ประเภทรวมกว่า 20 รายการเวียนกันไปเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆ  ที่สนใจทำธุรกิจสามารถดูตัวอย่างและติดต่อไปยังชุมชนผู้ผลิตในการผลิตสินค้าออกวางจำหน่าย   อีกทั้ง ฟ้าใส แกลลอรี่  ยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค  รวมถึงการช่วยเหลือชุมชนในการจัดทำแผนธุรกิจชุมชนร่วมกับภาควิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกด้วย โดยล่าสุด สพภ.ได้จัดทำ MOU ร่วมกับทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส. เพื่อเข้ามาช่วยสนับสนุนชุมชนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพให้สินค้าชุมชนเข้าสู่การแข่งขันในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น”


เข้าหน้าโครงการ คลิกที่นี่