7 เรื่องน่ารู้ของกระวาน

สาระน่ารู้

9 สิงหาคม 2564

146

7 เรื่องน่ารู้ของกระวาน


1. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wurfbainia testacea ชื่อวิทยาศาสตร์ถูกเปลี่ยนเมือปี 2018 จากชื่อเดิม Amomum testaceum
2. ผลผลิตมากที่สุด : จังหวัดจันทบุรีเก็บเกี่ยวผลผลติกระวานมากที่สุดในประเทศไทยจำนวน 1,157,080 กิโลกรัม (ข้อมูลปี 2562)
3. เอกลักษณ์เฉพาะ : ผลขนาดใหญ่และน้ำหนักต่อผลมากเป็นลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของกระวานไทย (Siam Cardamom)
4. ชูรสอาหาร : กระวานไทยมีรสชาติเผ็ดเย็นเป็นรสชาติเฉพาะ นิยมนำไปใช้เป็นเครื่องชูรสในการประกอบอาหาร
5. ตำรับยาสมุนไพร : เมล็ดกระวานมีสรรพคุณกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตและขับลม จึงเป็นส่วนประกอบสำคัญในตำรับยาสมุนไพรไทย
6. อุตสาหกรรม : ใบกระวานถูกนำมาใช้ผลิตเป็นชากระวานและสกัดน้ำมันหอมระเหย เป็นส่วนประกอบของอุตสาหกรรมเวชสำอาง
7. ฤทธิ์ทางชีวภาพ : กระวานมีสารประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมหลายประเภท