สมุนไพรใกล้ตัว : ลั่นทมขาว

สาระน่ารู้

8 พฤษภาคม 2564

61

สมุนไพรใกล้ตัว : ลั่นทมขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria obtusa L.
ชื่อพื้นเมือง : จุ่มปะลาว ลีลาวดี ลั่นทม ลั่นทมขาว(ภาคกลาง), Singapore Plumeria, Temple tree

สรรพคุณสมุนไพร
รากและกิ่ง
บดเป็นผงละเอียดรับประทาน ใช้ในการรักษาหูเป็นหนอง

ดอก แก่น เปลือกต้น ราก
ใช้รักษาไข้หวัด แก้ไอ ขับพยาธิ ขับระดู รักษาหิด

เปลือกต้นและราก
มีสาร Plumeried ใช้เป็นยาถ่าย ขับปัสสาวะ รักษางูกัด กามโรค รสตัวยาสมุนไพรเมาเบื่อ

เปลือกต้นและน้ำยาง
ใช้เป็นยาถูนวดให้ร้อนแดง ในโรคที่ปวดตามข้อ

ข้อมูลการใช้ประโยชน์
ด้านเกษตร
เกษตรกรนิยมปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับและไม้ยืนต้นในสวน

ด้านอื่น ๆ
รากมี Fulvoplumierin ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาล ทุกส่วนมียางสีขาวพบสารกลุ่ม Triterpenoidc และ Eridoid จากส่วนต่าง ๆ ของต้นลั่นทม