BEDO เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อน “ไทยไปด้วยกัน” พื้นที่ สุพรรณบุรี นครปฐม

ข่าวและกิจกรรม

23 เมษายน 2564

274

BEDO เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อน “ไทยไปด้วยกัน” พื้นที่ สุพรรณบุรี นครปฐม

         วันที่ 23 เมษายน​ 2564 นายวราวุธ​ ศิลปอาชา​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​​ (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและติดตามการจัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด (จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม)โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานในพื้นที่ ให้การต้อนรับ 


         ในการนี้ นายจตุพร​ บุรุษพัฒน์​ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ (ปกท.ทส.) พร้อมด้วย นางสาวธัญลักษ์ เจริญปรุ กรรมการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ นางสาวชัชชญา บุณย์ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอำนวยการ สพภ. และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ คณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี และประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference 


          ในการประชุมได้มีการนำเสนอแผนงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ของ จ.สุพรรณบุรี และ จ.นครปฐม โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายชูชีพ พงษ์ไชย) และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์) และในโอกาสนี้ นายวราวุธ ได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานดังกล่าว โดยขอให้ทั้ง 2 จังหวัดพิจารณาแผนงานโครงการที่สามารถทำได้จริง เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ และคุ้มค่ากับงบประมาณของแผ่นดิน 


         ทั้งนี้ ในส่วนของแผนงานที่จะนำเสนอขอให้ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับวิสาหกิจชุมชนได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น การส่งเสริมให้ความรู้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ถึงคุณค่าประวัติศาสตร์ความเป็นมา และความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัด เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และต่อยอดในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับเกษตรได้เท่าทันความรู้ใหม่ ๆ และเกิดการจ้างงานแรงงานจบใหม่ เช่น อาสาสมัครภาคประชาชน ให้เข้ามาช่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี และ จ.นครปฐม ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของรัฐบาล