BEDO จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวชีวภาพ” ชุมชนอนุรักษ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยบ้านปงไคร้

ข่าวและกิจกรรม

1 เมษายน 2564

107

BEDO จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวชีวภาพ” ชุมชนอนุรักษ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยบ้านปงไคร้

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. โดยกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ได้จัดกิจกรรม “คืนดอกเอื้องปิ๊กป่า หลบPM2.5 จิบชาเอื้องคำ แอ่วธรรมชาติที่ปงไคร้” ครั้งที่ 1/2564 โดยได้รับเกียรติจากนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ กรรมการ สพภ. ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ณ ชุมชนบ้านปงไคร้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อนำเครื่องมือ “ท่องเที่ยวชีวภาพ” มาสร้างคุณค่าและรายได้ให้กับชุมชน ผลลัพธ์จากการจัดงานได้ทำให้เกิดคุณค่าต่อชุมชนบ้านปงไคร้ที่อนุรักษ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ย ผ่านการรับรู้จากการร่วมงานของบุคคลภายนอกและชุมชนเครือข่าย สพภ. และเกิดรายได้หมุนเวียนในช่วงการจัดงานไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อย่างดี โดยเฉพาะหน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม