กระถินเทศ

สาระน่ารู้

22 กุมภาพันธ์ 2564

150

กระถินเทศ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acacia farnesiana (L.) Willd.

วงศ์ : Fabaceae (Leguminosae-Mimosoideae)

ชื่อพื้นเมือง : กระถินหอม ดอกคำใต้ มอนคำ(ภาคเหนือ) บุหงาอินโดนีเซีย กระถิน(ภาคกลาง) ถิน บุหงาเซียม บุหงาละสะมะนา(ภาคใต้)


สรรพคุณสมุนไพร

• ใบอ่อน ตำพอกแก้แผลเรื้อรัง
• ใบ ตำคั้นเอาน้ำทาแก้ปวดเอว ปวดหลัง
• ดอก ใช้ทำน้ำหอม ชงดื่ม แก้อาหารไม่ย่อย ดองเหล้ากินแก้ปวดท้องและเป้นยากระตุ้น ทำขี้ผึ้งทาแก้ปวดหัว
• เปลือกต้น ช่วยสมานแผล ห้ามเลือด ล้างแผล แก้ท้องเสีย ริดสีดวงทวาร ระดูขาว
• ยางจากต้น แก้ไอ ยางสดใส่สมานแผล ผสมกับตัวยาอื่นช่วยให้ปั้นติดเป็นเม็ดดีขึ้น
• ฝัก ต้มเอาน้ำล้างแผล แก้ตาอักเสบ แก้บิด เนื้อหุ้มเมล็ดตำพอกแก้ฝีหลายหัว เนื้องอกราก แก้พิษสัตว์กัดต่อย แก้อักเสบ ปวดข้อ ฝีหนอง


ข้อมูลการใช้ประโยชน์

• ด้านอาหาร
- เมล็ดงอก กินได้เป็นผักยอดนิยม
- ใบ มีรสเปรี้ยวสามารถใช้แทนมะขามและน้ำมันหอมระเหยจากดอกใช้แต่งกลิ่นในอาหาร

• ด้านเกษตร
- เกษตรนิยมปลูกเพื่อเลี้ยงผึ้ง เนื่องจากดอกมีสีสันดึงดูด ในการผลิตน้ำผึ้ง

• ด้านอื่นๆ
- ในอินเดีย อิรัก และแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ปลูกพืชเพื่อป้องกันดินถล่ม ป้องกันลม รวมไปถึงอุตสาหกรรมน้ำหอม


ข้อมูลอ้างอิง

1. Faccioia. S., 1998. The second edition of an excellent guide to the edible uses of plants, though it does not give any details of cultvation etc. Kampong Publications. California.
2. Diggs. jnr. C.M., Lipscomb. B. L. & O'Kennon. R. j, 1999. An execlletn flora, which is also avilable on-line. Botanical Research Institute, Texas.
3. ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลักเกษตรศาสตร์ (มปป.) กระถินเทศ สืบค้น 11 สิงหาคม 2563, จาก http://clgc.agri.kps.ku.ad.th/resources/new-fragrant/acacia.html

โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชนจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง, 2562