ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

ข่าวและกิจกรรม

30 ธันวาคม 2563

643

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ขอส่งความปรารถนาดีและน้อมรับทุกคำอวยพร และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์ งดรับ/งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส


นางสาวธัญลักษ์ เจริญปรุ

กรรมการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ