สพภ. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ข่าวและกิจกรรม

24 ธันวาคม 2563

142

สพภ. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ดร.ธนิต ชังถาวร  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ สพภ. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ สพภ. เพื่อพิจารณามาตราการป้องกันและเฝ้าระวังกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดสมุทรสาครและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายจังหวัด