ความหลากหลายทางชีวภาพปลาสวยงามในไทย

สาระน่ารู้

1 ธันวาคม 2563

123

ความหลากหลายทางชีวภาพปลาสวยงามในไทย

  • ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อน มีภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำสวยงาม และพรรณไม้น้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก
  • ปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ที่ยังมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งปลาสวยงามที่ส่งออกไปขายต่างประเทศ มีทั้งพันธุ์ปลาพื้นเมืองของไทยและพันธุ์ปลาสายพันธุ์ต่างประเทศที่นำเข้ามาเพื่อเพาะเลี้ยงแล้วส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
  • จากข้อมูลรายงานสถิติการนำเข้า-ส่งออก สัตว์น้ำทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดือนธันวาคม 2561 มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม โดยปลากัด มีปริมาณการถูกส่งออกสูงสุดคิดเป็นจำนวน 1,052,610 ตัว มีมูลค่า 9,944,218.81 บาท


อ้างอิง

- 100 ชนิดปลาสวยงามของไทย. สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมง

- รายงานสถิติการนำเข้า-ส่งออก สัตว์น้ำทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดือนธันวาคม 2561. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ศึกษาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : https://www.thaibiodiversity.org/

ไลน์ : https://lin.ee/upwFSDO