การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ “ผีเสื้อกลางวัน” (3 ตอน)

สาระน่ารู้

2 พฤศจิกายน 2563

161

การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ “ผีเสื้อกลางวัน” (3 ตอน)

เรื่อง การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ “ผีเสื้อกลางวัน” (3 ตอน)


EP.1 ทำความรู้จักผีเสื้อกลางวัน 

ทำความรู้จักผีเสื้อกลางวัน แมลงแสนสวยงาม ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป และเรียนรู้ความสำคัญของผีเสื้อกลางวันในธรรมชาติและทางด้านเศรษฐกิจ


EP.2 วิธีเลี้ยงผีเสื้อกลางวัน

แนวคิดในการนำผีเสื้อกลางวันมาเลี้ยง ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการเลี้ยง วิวัฒนาการของผีเสื้อ ตั้งแต่ผสมพันธุ์ จนตัวเต็มวัย และขั้นตอนการเลี้ยงผีเสื้อตั้งแต่เตรียมตัว จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 


EP.3 การเก็บเกี่ยวและความสำเร็จ

แนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาการสร้างอาชีพ ให้เกษตรกรในการเพาะเลี้ยงผีเสื้อกลางวัน

ความสำเร็จของประเทศไทยในการส่งออกผีเสื้อกลางวัน และข้อควรรู้สำหรับผู้เริ่มต้นจะศึกษาและเพาะเลี้ยงผีเสื้อกลางวัน