BEDO เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ครั้งที่​ 4/2563 ยกระดับคุณภาพการดำเนินงานเข้มข้น​ รวดเร็ว​ มีประสิทธิภาพ

ข่าวและกิจกรรม

8 ตุลาคม 2563

61

BEDO เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ครั้งที่​ 4/2563 ยกระดับคุณภาพการดำเนินงานเข้มข้น​ รวดเร็ว​ มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 7​ ตุลาคม 2563 ​นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ (รมว.ทส.)​ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ครั้งที่​ 4/ 2563​ และมอบกรอบแนวทางในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564 เพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ให้มีความเข้มเข้น​ รวดเร็ว​ มีคุณภาพ โดยมีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้า​ในสังกัดกระทรวงฯ​ เข้าร่วมประชุม​ ณ​ ห้องอารีย์สัมพันธ์​ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม​ ​
ในโอกาสนี้​ รมว.ทส. กล่าวขอบคุณผู้บริหาร​ ข้าราชการ​ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ​ ทุกท่าน​ที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้การทำงานของกระทรวงฯ​ในรอบปีที่ผ่านมา​ ทั้งนี้​ แนวทางในการดำเนินงานที่มอบในครั้งนี้มีหลายมิติ​ สรุปสาระสำคัญดังนี้
1. การดำเนินงานโครงการในพระราชดำริ​ และโครงการที่อยู่ภายใต้พระบรมวงศานุวงศ์​ของทุกๆ​ พระองค์​ ขอให้ความสำคัญอันดับหนึ่ง​และให้ดำเนินงานอย่างเต็มกำลัง​ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
2. การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน​ การสร้างงานสร้างอาชีพ​ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว​แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ​ในพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง ขอให้สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ​ โดยขอให้เข้มงวดและปฏิบัติตามกฎ กติกา​อย่างเคร่งครัด​ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ให้ลูกหลานในอนาคตต่อไป
3. เรื่องทรัพยากรน้ำ​ ขอให้เตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง​ โดยให้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ​ สำรวจและขุดเจาะน้ำบาดาลในทุกๆ​ ตำบลในพื้นที่แล้งซ้ำซาก​ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค​
4. เรื่องการลดมลพิษ​ ขอให้มีการควมคุมของเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษ​ทั้งขยะในครัวเรือน​ ขยะในประเทศ​ และขยะที่นำเข้าจากต่างประเทศ​ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. เรื่องงบประมาณ​ และเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง​ ขอให้เร่งรัดและดำเนินการอย่างรัดกุมและรอบคอบ
6. เรื่องกฎหมาย​ทั้งในส่วนของกฎหมายหลักและกฎหมายลูก​ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ​ ของเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ
7.​ การปรับโครงสร้างภายในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ​ ขอให้เร่งดำเนินงาน​โดยให้สอดคล้องกับภารกิจและกฎหมาย​ อีกทั้งให้สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนด้วย
8.​ เรื่องคุณธรรมจริยธรรม​ ขอให้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้ชัดเจน
9.​ การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและพื้นที่ทับซ้อน​ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวรับผิดชอบเดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นรายจังหวัดโดยเร่งด่วนต่อไป
ฟรีเครดิต