BEDO เข้าร่วมการฝึกอบรม"การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรม"

ข่าวและกิจกรรม

22 กันยายน 2563

145

BEDO เข้าร่วมการฝึกอบรม"การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรม"

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. โดยมี ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพภ. เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างเหมาฯ สพภ. เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องประชุม BB 201 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ กทม.


ในการนี้ สพภ. ได้รับการฝึกอบรมจากวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 (หลักสูตรประจำ) รุ่นที่ 4/62 การบรรยายภายใต้หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาจัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน"