คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สพภ. ได้มีโอกาสต้อนรับทีมงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารจาก องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่

ข่าวและกิจกรรม

17 กันยายน 2563

63

คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สพภ. ได้มีโอกาสต้อนรับทีมงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารจาก องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่

"เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สพภ. ได้มีโอกาสต้อนรับทีมงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารจาก องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และศูนย์ราชการสะดวก"