แยกขยะให้ถูกประเภท

สาระน่ารู้

18 กันยายน 2563

337

แยกขยะให้ถูกประเภท

แยกขยะให้ถูกประเภท

1. ถังขยะสีเขียว รองรับ (ขยะย่อยสลายได้) คือขยะจำพวกเศษอาหารเศษใบไม้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานประเภทต่างๆ เช่น Biogas Biomass เป็นต้น

2. ถังขยะสีฟ้า (ขยะทั่วไป) หรือขยะที่มีลักษณะย่อยสลายยากไม่คุ้มค่าต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น พลาสติก ห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติก ซองขนม กล่องโฟม/ฟอยล์ที่เปื้อนอาหาร ซึ่งจะต้องหาวิธีกำจัดหรือปลูกฝังให้ถูกวิธี

3. ถังขยะสีเหลือง รองรับ (ขยะรีไซเคิล) หรือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่นขวดแก้ว แก้วพลาสติกแข็ง/มีตราสัญลักษณ์พลาสติกรีไซเคิล (เทอร์โมพลาสติก) เบอร์ 1 -7 กระป๋องเครื่องดื่ม/กล่องเครื่องดื่ม UHT

4. ถังขยะสีแดง (ขยะอันตราย) หรือขยะปนเปื้อนวัตถุ เช่น สารพิษวัตถุที่ทำให้เกิดโรคหรือเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม วัตถุกัมมันตรังสีวัตถุกัดกร่อน เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ตลับหมึกพิมพ์ เป็นต้น