BEDO เข้าร่วมเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.กาญจนบุรี”

ข่าวและกิจกรรม

14 กันยายน 2563

66

BEDO เข้าร่วมเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.กาญจนบุรี”

BEDO เข้าร่วมเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน ภาคเอกชน


เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของภาคเอกชน​ และภาคประชาชน ในประเด็นต่าง​ ๆ​ ได้แก่​ ประเด็นปัญหาที่ดิน ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร รวมไปถึงปัญหาน้ำท่วม​ การประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานฯ และการจัดสร้างสวนสัตว์​ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ คณะผู้บริหาร ทส.และ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเสวนา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (หลังเก่า) บริเวณศาลหลักเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

รมว.ทส. กล่าวว่า โครงการ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” เป็นแนวคิดของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวง ลงพื้นที่แต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบ​เพื่อตรวจติดตามและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งหากพบประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและต้องดำเนินการแก้ไข​ ก็ให้ดำเนินการแก้ไขทันที ส่วนประเด็นปัญหาที่เป็นภารกิจหน่วยงานอื่น ก็ให้นำประเด็นปัญหานั้นเข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อหารือแนวทางและเร่งดำเนินการแก้ไข สำหรับประเด็นปัญหาใหญ่และสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี​ คือปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน การทับซ้อน การออกเอกสารสิทธิ์ การให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิในการทำกิน รวมไปถึงเรื่องการเกษตร เรื่องการท่องเที่ยว​ ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไข​ ต่อไป

นอกจากนี้ รมว.ทส. และคณะผู้บริหาร ทส. ได้สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรี และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสนี้ด้วย