กล้วยไม้ไทย

สาระน่ารู้

25 สิงหาคม 2563

327

กล้วยไม้ไทย

กล้วยไม้ไทย ทรัพย์สินชีวภาพที่ทรงคุณค่าและเป็นที่รู้จักกันดีในระดับโลก ทั้งกล้วยไม้พันธุ์ป่าและพันธุ์ลูกผสม มีการสำรวจพบกล้วยไม้ที่มีแหล่งกำเนิดในป่าของประเทศไทยและจำแนกได้รวม 1,224 ชนิด ใน 183 สกุล

มีถิ่นอาศัยทั้งในลักษณะอิงอาศัยบนต้นไม้ ขึ้นตามผาหิน บนพื้นป่า และประเภทหินซาก หลายชนิดที่มีความงดงาม มีการนำต้นจากป่าไปปลูกเลี้ยงและใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกผสมจำนวนมาก หลายสกุลที่พบขึ้นบริเวณยอดเขาสูง ก็มีการนำไปใช้ผสมพันธุ์ ผลิตลูกผสมที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในต่างประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น

กล้วยไม้ลูกผสมที่ผลิตขึ้นมา มีการคัดเลือกพันธุ์จากป่าทั้งในประเทศไทย และนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตผสม และนำลูกผสมที่มีลักษณะดีไปใช้ในการผสมพันธุ์ต่อ และนำไปปลูกตัดดอกและผลิตต้นขาย

_____________________

อ้างอิง :

- หนังสือบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพกล้วยไม้ไทย (2553)
- Fact sheet กล้วยไม้ พ.ค.63, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ