สมุนไพรไทยใกล้ตัว "หางนกยูงไทย"

สาระน่ารู้

21 สิงหาคม 2563

96

สมุนไพรไทยใกล้ตัว "หางนกยูงไทย"

ระวังอย่าสับสนเรื่องชื่อ

        ต้นหางนกยูงในประเทศไทยจะมีอยู่ 2 ชนิด คือ ต้นหางนกยูงฝรั่ง (Delonix regia (Hook.) Raf.) เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ แต่ต้นหางนกยูงไทย (Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.) เป็นไม้พุ่มไม่ใหญ่มาก

        สังเกตได้ว่า ใบ ดอกและสีมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งผลของต้นหางนกยูงฝรั่ง และต้นหางนกยูงไทยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ต้นหางนกยูงฝรั่งผลจะมีลักษณะฝักแบนยาวขนาดใหญ่ และต้นหางนกยูงไทยผลจะมีลักษณะฝักแบนเล็กคล้ายถั่วลันเตา

        ต้นหางนกยูงไทย ถึงแม้ชื่อจะบอกมาจากประเทศไทย แท้จริงแล้ว ไม่ใช่ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศไทย แต่มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกาใต้ หมู่เกาะเวสต์อินดีส แต่ด้วยความที่เห็นมักพบขึ้นได้ทั่วไปแทบทุกภาคในประเทศไทย และขึ้นมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงได้ชื่อว่าเป็น ต้นหางนกยูงไทย”


ข้อมูล

- สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่ (อพ.สธ) (มปป.)
- โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2561-2562