สพภ. ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ข่าวและกิจกรรม

13 สิงหาคม 2563

37

สพภ. ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. มอบผู้แทน สพภ. จำนวน 16 คน ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม