สพภ. จัดกิจกรรม CEO Meet Local จังหวัดแพร่

ข่าวและกิจกรรม

13 สิงหาคม 2563

48

สพภ. จัดกิจกรรม CEO Meet Local จังหวัดแพร่

BEDO จัดกิจกรรม CEO Meet Local จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จัดกิจกรรม CEO Meet Local จังหวัดแพร่ เพื่อให้สื่อมวลชนได้เข้าถึงและรับทราบภารกิจและผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกันกับชุมชน และเกิดการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีคุณค่า อีกทั้งชูแนวคิดสนับสนุนชุมชนใช้ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ ด้วยกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ตอกย้ำแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ใน 3 พื้นที่ดังนี้ 

1) กลุ่มห้อมนาคูหา ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่
2) กลุ่มชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่
3) บ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการ สพภ. เป็นประธานเปิดกิจกรรม CEO Meet Local จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สพภ. นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สพภ. ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการ สพภ. ผู้บริหาร สพภ. เจ้าหน้าที่ และพนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ จังหวัดแพร่


        (7 ส.ค. 63) คณะกรรมการ สพภ. และสื่อมวลชน เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของกลุ่มห้อมนาคูหา ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ (ต้นน้ำ) ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาที่ระดับความสูง 625 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางเหมาะสมสำหรับการปลูกต้นห้อมกลุ่มใบใหญ่ Strobilanthes cusia (Nees) ที่มีคุณภาพให้เนื้อห้อมและปริมาณสารอินดิโก้สูง สพภ. ได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนบ้านนาคูหา เป็นต้นน้ำการผลิตทำห้อมสด และเนื้อห้อมเปียก และพื้นที่ส่งออกห้อมเปียกหรือ เปอะ ในภาษาเมือง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการ “ก่อหม้อ” ที่ใช้ในกระบวนการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ ในการย้อมผ้าหม้อห้อมให้แก่ชุมชน เพื่อส่งต่อให้กับชุมชนที่อยู่ในเมือง (กลางน้ำและปลายน้ำ) นำไปผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมห้อมสีธรรมชาติที่มีคุณภาพต่อไป และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ห้อมเปียกนาคูหาให้กับชุมชน ภายใต้ตรายี่ห้อ “ห้อมเปียกลุงสว่าง” โดยนายสว่าง สีตื้อ ตัวแทนชุมชนกลุ่มห้อมนาคูหา ได้บรรยายถึงกระบวนการทำห้อมเปียก และนำคณะกรรมการ สพภ. และสื่อมวลชน ทดลองทำการมัดย้อมผ้าพันคอ ณ กลุ่มห้อมนาคูหา ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่

        นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สพภ. นำคณะกรรมการ สพภ. และสื่อมวลชน เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของกลุ่มชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ (กลางน้ำและปลายน้ำ) และทดลองทำลวดลายผ้าเพื่อนำไปมัดยอม โดย นางประภาพรรณ ศรีตรัย (ป้าเหงี่ยม) ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ บ้านทุ่งโฮ้ง กล่าวว่า สพภ. ได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนนำห้อมเปียกที่มีคุณภาพมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมห้อมต่างๆ เช่น เสื้อหม้อฮ่อม ผ้ามัดย้อม กระเป๋าผ้า และของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น เพื่อพลิกฟื้นการย้อมห้อมด้วยสีธรรมชาติแท้ และยกระดับไปสู่การพัฒนาจากห้อมเปียกไปเป็นห้อมผง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อกลับไปย้อมเองได้โดยมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ภายใต้ตรายี่ห้อ “หม้อห้อมป้าเหงี่ยม” ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ชุด Kit เสื้อ ตรายี่ห้อชื่อ “หม้อห้อมป้าเหงี่ยม” ผลิตภัณฑ์ชุด Kit ผ้าเช็ดหน้า ตรายี่ห้อชื่อ “หม้อห้อมป้าเหงี่ยม”

        (8 ส.ค. 63) ดร.วิจารย์ ประธานกรรมการ สพภ. เป็นประธานเปิดกิจกรรม CEO Meet Local จังหวัดแพร่ โดยมี นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นางสุภารัตน์ การะเกตุ ประธานสตรีอำเภอเด่นชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.แพร่ และนายนพพร มิ่งสุวรรณ ผู้แทนชุมชนเป็นเจ้าของแปลงต้นแบบการเพาะขยายเห็ดป่าแบบจำลองธรรมชาติบ้านบุญแจ่ม เนื้อที่ 2 งาน เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน “บทเรียนความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อย่างยั่งยืน เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ มีรายได้ มีความสุข” พร้อมทั้งสาธิตการเติมเชื้อเห็ดในไม้เศรษฐกิจร่วมกับชุมชน นำโดย ดร.วรรณา มังกิตะ นักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ และดร.สุจิตรา โกศล นักวิจัย (วว.) ณ บ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ สพภ. ตระหนักถึงปัญหา พื้นที่ป่าที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ป่าขาดความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้ โดยการเผาป่าหาเห็ด เป็น 1 ภัยคุกคามที่ทำให้เกิดไฟป่า และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เมืองไทย สพภ. และหน่วยงานในความร่วมมือ จึงร่วมกันดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซาแบบจำลองธรรมชาติ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านบุญแจ่ม” เป็น 1 ใน 4 ชุมชนต้นแบบการเพาะขยายเห็ดป่าไมคอร์ไรซาแบบจำลองธรรมชาติ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซาแบบจำลองธรรมชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง สพภ. / วว. และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อศึกษาวิจัยและส่งเสริมให้ชุมชนเพาะเห็ดป่าร่วมกับการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น (1) การปลูกไม้ผลและไม้ดอกเศรษฐกิจร่วมกับการเพาะเห็ดตับเต่า เช่น ลำไย หว้า มะม่วง ขนุน อะโวกาโด หางนกยูง น้อยหน่า และแคบ้าน (2) การปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจ (ไม้วงศ์ยาง Dipterocarpaceae) ร่วมกับการเพาะ เห็ดเผาะ เช่น ยางนา ยางเหียง ยางพลวง เต็ง รัง และพะยอม ทั้งนี้กล้าไม้ที่ใส่เชื้อเห็ดป่าไมคอร์ไรซาจะเจริญเติบโตได้ดีกว่ากล้าไม้ที่ไม่ได้ใส่เชื้อเห็ดฯ 2 – 3 เท่า และเห็ดจะเริ่มออกดอกและให้ผลผลิต ประมาณปีที่ 3 หลังจากปลูกต้นไม้ที่ใส่เชื้อเห็ด


ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด