BEDO จัด CEO Meet Local จ.แพร่ ให้กำลังใจขยายแนวคิด การดำเนินงานของชุมชนเด่น

ข่าวและกิจกรรม

11 สิงหาคม 2563

55

BEDO จัด CEO Meet Local จ.แพร่ ให้กำลังใจขยายแนวคิด การดำเนินงานของชุมชนเด่น

        เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 กิจกรรม CEO Meet local จ.แพร่ ได้ลงพื้นที่ โดยการนำของ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการ สพภ.นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) พร้อมด้วย คณะกรรมการ สพภ. คณะผู้บริหาร และคณะสื่อมวลชน จุดแรกที่ไปคือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มห้อมนาคูหา ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายสว่าง สีตื้อ ตัวแทนกลุ่มห้อมนาคูหา นายธีรศักดิ์ ยาสุปิ ตัวแทนชุมชนทำห้อมบ้านนาตอง เป็นวิทยากรให้ความรู้ “บ้านนาคูหา” เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา ที่ระดับความสูง 625 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งเหมาะสมสำหรับการปลูกต้นห้อมกลุ่มใบใหญ่ Strobilanthes cusia (Nees) ที่มีคุณภาพให้เนื้อห้อมและปริมาณสารอินดิโก้สูง BEDO ที่ได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนบ้านนาคูหา เป็นต้นน้ำการผลิตห้อมเปียกที่มีคุณภาพ เพื่อส่งต่อให้กับชุมชนที่อยู่ในเมือง (กลางน้ำและปลายน้ำ) นำไปผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมห้อมสีธรรมชาติที่มีคุณภาพต่อไป และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ห้อมเปียกนาคูหาให้กับชุมชน ภายใต้ตรายี่ห้อ “ห้อมเปียกลุงสว่าง”

        การสนับสนุนของ BEDO สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ห้อมเปียกนาคูหา ตรายี่ห้อชื่อ “ห้อมเปียกลุงสว่าง หลังจากนั้นเดินทางไปดูงานจุดที่ 2 วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญ โดย นางวิภา จักรบุตร ตัวแทนชุมชนผ้าย้อมหม้อห้อมโบราณ บรรยาย นางประภาพรรณ ศรีตรัย ตัวแทนชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญ ย้อมสีธรรมชาติ สีธรรมชาติ ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ ให้การต้อนรับ

ข้อมูลพื้นที่/การดำเนินงานของชุมชน/ผลงานเด่น “บ้านทุ่งโฮ้ง” เป็นหมู่บ้านชุมชนไทยพวนในเขต อ.เมืองแพร่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผ้าหม้อห้อม เนื้อดี สีสันและลวดลายสวยงาม เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการซื้อหาเป็นของฝากของที่ระลึก BEDO ได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนนำห้อมเปียกที่มีคุณภาพ มาใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมห้อมต่าง ๆ เช่น เสื้อหม้อฮ่อม ผ้ามัดย้อม กระเป๋าผ้า และของที่ระลึกต่าง ๆ เป็นต้น

เพื่อพลิกฟื้นการย้อมห้อมด้วยสีธรรมชาติแท้ และยกระดับไปสู่การพัฒนาจากห้อมเปียกไปเป็นห้อมผง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อกลับไปย้อมเองได้ โดยมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ภายใต้ตรายี่ห้อ “หม้อห้อมป้าเหงี่ยม” การสนับสนุนของ BEDO สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุด Kit เสื้อ ตรายี่ห้อชื่อ “หม้อห้อมป้าเหงี่ยม” ผลิตภัณฑ์ชุด Kit ผ้าเช็ดหน้า ตรายี่ห้อชื่อ “หม้อห้อมป้าเหงี่ยม” บรรยายข้อมูลชุมชน /ผลิตภัณฑ์ โดยนิทรรศการข้อมูลเรื่องห้อมทดลองย้อมผ้า

นายสว่าง สีตื้อ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มห้อม “บ้านนาดูหา” ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ เผยว่า บ้านนาคูหา เป็นชุมชนที่อยู่กลางหุบเขาที่ระดับความสู 625 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งเหมาะสมสำหรับการกลุ่มใบใหญ่ Strobilanthes cusia (Nees) ที่มีคุณภาพให้เนื้อห้อมและปริมาณสารอินติโก้สูง BEDO ได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนบ้านนาคูหา เป็นต้นน้ำในการผลิตทำห้อม และเนื้อห้อมเปียก และพื้นที่ส่งออกห้อมเปียกหรือเปอะ ในภาษาเมือง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการ “ก่อหม้อ” ที่ใช้ในกระบวนการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ ในการย้อมผ้าหม้อห้อมให้แก่ชุมชน เพื่อส่งต่อให้กับชุมชนที่อยู่ในเมือง (กลางน้ำและปลายน้ำ) นำไปผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมห้อมสีธรรมชาติที่มีคุณภาพต่อไป และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ห้อมเปียกนาคูหาให้กับชุมชน ภายใต้ตรายี่ห้อ “ห้อมเปียกลุงสว่าง”

ขณะที่กระบวนการย้อมผ้าห้อมเป็นขั้นตอน “กลางน้ำ” ที่ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ผ้าที่สวยงาม จากการออกแบบลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยวิธีต่าง ๆ ทั้งการมัดย้อม การเขียนหรือปั๊มเทียน เนารูดย้อม ไปจนถึงการใช้สีห้อมวาดลวดลายลงบนผืนผ้า ชุมชนผ้าย้อมหม้อห้อมโบราณ ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง ภายใต้แบรนด์ “รักษ์ห้อม” เป็นชุมชนเครือข่ายที่มีกิจกรรมหลักคือการย้อมผ้าห้อม โดยใช้ห้อมเปียกจากต้นน้ำ อย่างชุมชนกลุ่มห้อมนาคูหา เพื่อใช้ก่อหม้อห้อมย้อมผ้าแบบโบราณ

ซึ่ง BEDOได้ส่งเสริมให้ขุมชนได้พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และขยายช่องทางการตลาดให้กว้างขึ้น โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สร้างสรรค์เป็น “ชุด Kit ผ้าเช็ดหน้า และเสื้อ” โดยผู้ซื้อสามารถย้อมผ้าห้อมได้ด้วยตัวเองทุกที่ ทุกเวลา ตามคำแนะนำและอุปกรณ์สำเร็จในกล่อง หรือ “ชุด Kit สีน้ำระบายสี” เพื่อให้ทุกคนได้นำสีน้ำเงินครามนี้ ไปใช้วาดภาพหรือระบายสีตามต้องการ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา “ห้อมเปียก” และ “ห้อมผง” บรรจุในกระปุกที่มีศักยภาพในการป้องกันปัญหา “ห้อมตาย” หรือเสีย เหมาะสำหรับการขนส่งและการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ไปยังต่างถิ่นจนถึงในต่างประเทศ

ป้าเหงี่ยม นางประภาพรรณ ศรีตรัย วิสาหกิจชุมชนทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ บัานทุ่งโฮ้ง ต.ทุ่งโฮ้งอ.เมือง จ.แพร่ เล่าว่า BEDO ได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนนำห้อมเปียกที่มีคุณภาพ มาใช้ในการผติตผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมห้อมต่าง ๆ เช่น เสื้อหมัอห้อม ผ้ามัดย้อม กระเป๋าผ้าและของที่ระลึกต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อพลิกฟื้นการย้อมห้อมด้วยสีธรรมชาติและยกระดับไปสู่การพัฒนาจากห้อมเปียกไปเป็นห้อมผง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อกลับไปย้อมเองได้ โดยมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ภายใต้ตรายี่ห้อ “หม้อห้อมป้าเหงี่ยม” ประกอบตัวย ผลิตภัณฑ์ชุด Kit เสื้อตรายี่ห้อชื่อ “หม้อห้อมป้าเหงี่ยม” ผลิตภัณฑ์ชุด kit ผ้าเช็ดหน้า ตรายี่ห้อซื่อ “หม้อห้อมป้าเหงี่ยม”

นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานซีวภาพ ในฐานะ CEO ของ BEDO กล่าวว่า ห้อมคุณภาพดีทีสุดในประเทศไทย อยู่ จ.แพร่ โดยเป็นห้อมที่อยู่ในป่า ชุมชนบ้านนาคูหาเป็นหนึ่งในชุมชนต้นน้ำ ที่เก็บห้อมจากป่ามาเพาะขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์ ผลิตเป็นวัตถุดิบห้อมเบียก ชุมชนทำห้อมบ้านนาตอง ต.ช่อแฮและชุมขนกลุ่มห้อมนาคูหา ต.สวนเขื่อน อ.เมือง เป็นชุมชนเครือข่ายของ จ.แพร่ ที่มีศักยภาพเป็น “ต้นน้ำ” ของแหล่งปลูกต้นห้อม ด้วยพื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จนได้ต้นห้อมคุณภาพดี ให้สารสกัดสีน้ำเงิน หรือ nda ซึ่งได้จากทั้งลำตันและใบของห้อม นำมาแปรรูปตามกรรมวิธีท้องถิ่นได้เป็นเนื้อห้อม โดยจะแช่น้ำไว้ประมาณ 72 ชั่วโมง ให้เนื้อห้อมเปื่อย แล้วนำไปตีผสมกับปูนแดง และปูนขาว ให้ได้ความข้นลักษณะคล้ายเนื้อโคลนสีเข้ม เรียกว่า “ห้อมเปียก” หรือ “เปอะ” ในภาษาเมือง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการ “ก่อหม้อ” ที่ใช้ในกระบวนการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ


แหล่งข้อมูล : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1425313/