กลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์

สาระน่ารู้

27 กรกฎาคม 2563

84

กลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์

“แมลง” ทางออกของวิกฤตอาหารในอนาคต

         : องค์การสหประชาชาติ (UN) คาดการณ์จำนวนประชากรโลกจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 9.8 พันล้านคนภายในปี 2050 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากรที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ในอนาคตโลกของเราอาจเข้าสู่ภาวะวิกฤตทางด้านอาหารได้
         : “แมลง” เป็นทางออกหนึ่งที่น่าสนใจในการบริโภคทดแทนอาหารประเภทเนื้อสัตว์ โดยการบริโภคแมลงได้เริ่มต้นขึ้นมานานแล้วและมีความแพร่หลาย
         : กลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์มีประโยชน์ด้านสารอาหารใช้ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ เช่น โปรตีน กรดไขมันไม่อิ่มตัว กรดอะมิโน วิตามิน ธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอื่น ๆ ในปริมาณเทียบเท่าหรือมากกว่าเนื้อสัตว์ยอดนิยมหลายชนิด
         : หลายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศได้มีการนำแมลงเข้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารที่มีการแปรรูปสินค้าจากแมลง อาทิ แมลงอบแห้ง ลูกอมแมลง ซอส เส้นพาสตา อาหารกระป๋องจากแมลงชนิดต่าง ๆ รวมถึงผงแมลงที่มีการแปรรูปจนไม่เหลือความเป็นแมลงให้เห็น แต่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการไว้


นับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นกินแมลงที่อาจกลายเป็นอาหารชนิดใหม่ในห่วงโซ่อาหารของมนุษย์


ข้อมูล

: หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในประเทศไทย (2559)

: TCDC (Thailand Creative & Design Center (https://web.tcdc.or.th/en/Articles/Detail/Insects-food)


#BEDOThailand #MakeSustainableDevelopmentPossible