จระเข้

สาระน่ารู้

21 กรกฎาคม 2563

107

จระเข้

          จระเข้ สัตว์เลื้อยคลานที่ในอดีตเคยมีปริมาณมากมายตามแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทย แต่ปัจจุบัน จระเข้ ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ เนื่องจากความต้องการบริโภคของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นหนังและเนื้อจระเข้ ประกอบกับสภาพความเป็นอยู่ และแหล่งอาศัยหากินในธรรมชาติถูกทำลายด้วยการรุกล้ำของมนุษย์


จระเข้ที่พบในประเทศไทย

 • จระเข้น้ำจืดหรือจระเข้พันธุ์ไทย Freshwater / Siamese Crocodile
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Crododylus siamensis
  มีขนาดปานกลาง ค่อนมาทางใหญ่ (3-4 เมตร) มีเกล็ดท้ายทอย, ดุพอสมควร,ชอบอยู่และหากินเดี่ยว
 • จระเข้น้ำเค็มหรือจระเข้ปากแม่น้ำ Saltwater/ Estaurine Crocodile
  ชื่อวิทยาศาสตร์  Crocodylus porosus
  ขนาดใหญ่ที่สุด ไม่มีเกล็ดท้ายทอย, มีนิสัยดุร้าย ไม่ชอบอยู่เป็นฝูง

 • ตะโขงหรือตะโขงมลายู False Gharial / malayan Gharial
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Tomistoma Schlegelii
  ขนาดปานกลางความยาวประมาณ 2.80-3.0 เมตร ปากแหลมเรียวยาวมากแต่ไม่มีก้อนเนื้อตอนปลายจมูก, การขยายพันธุ์ในที่กักขัง หรือเพาะเลี้ยงยังไม่ประสบความสำเร็จ


สถานภาพการอนุรักษ์

         สถานภาพการอนุรักษ์ตามการประเมินขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conversation of Nature and Natural Resources: IUCN) มีการจัดให้จระเข้น้ำจืดเป็นชนิดที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ (CR - Critically endangered species) – ระดับความเสี่ยงขั้นอันตรายต่อการสูญพันธุ์จากที่อาศัยตามธรรมชาติ

          จระเข้น้ำเค็มเป็นชนิดที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern: LC) หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่ยังไม่อยู่ในภาวะถูกคุกคามและพบเห็นอยู่ทั่วไป และตะโขงเป็นชนิด (VU - Vulnerable ) – มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ คือมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในภายหน้า

          ส่วนในด้านการประเมินสถานภาพปัจจุบันของสัตว์ที่สำรวจพบตามสถานภาพทรัพยากรชีวภาพในไทย ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้จระเข้น้ำจืดและจระเข้น้ำเค็มเป็นชนิดใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์จากพื้นที่ธรรมชาติในขณะนี้ และตะโขงเป็นชนิดสูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the wild: EW) หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่ไม่มีรายงานว่า พบอาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


อ้างอิง : หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว์เลื้อยคลานไทย เล่ม 2 (2558)
การเพาะเลี้ยงจระเข้ : www.fisheries.go.th/if-suratthani/1crocodile.htm


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ศึกษาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.thaibiodiversity.org/
ไลน์ : https://lin.ee/upwFSDO
ห้องสมุดความหลากหลายทางชีวภาพ : http://bedolib.bedo.or.th/