BEDO ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหินลูกช้าง จ.ชุมพร หนุนชุมชนสร้างเศรษฐกิจและดูแลปกป้องผืนป่า พร้อมบูรณาการร่วมกับกรมป่าไม้

ข่าวและกิจกรรม

27 มิถุนายน 2563

36

BEDO ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหินลูกช้าง จ.ชุมพร หนุนชุมชนสร้างเศรษฐกิจและดูแลปกป้องผืนป่า พร้อมบูรณาการร่วมกับกรมป่าไม้

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO (เบโด้) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่ชุมชนบ้านหินลูกช้าง ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร โดยชุมชนแห่งนี้ทำหน้าที่เฝ้าระวังให้มีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ในพื้นที่ประมาณ 130 ไร่ ให้เป็นไปตามกฎ กติกา เป็นแหล่งต้นน้ำสำหรับใช้สอย ขณะที่ทรัพยากรชีวภาพเด่นในชุมชนแห่งนี้คือ ต้นชกหรือต๋าว เป็นพืชนักอนุรักษ์ดินและน้ำ มีอยู่จำนวนมาก แต่ชุมชนไม่สามารถนำมาแปรเป็นเงินให้เกิดเศรษฐกิจได้มากนัก ด้วยการแปรรูปเบื้องต้นลูกชกในน้ำเชื่อมอยู่ได้ไม่นาน ส่งไปขายพื้นที่ห่างไกลไม่ได้

          สพภ. จึงได้หาทางปรับปรุงคุณภาพการแปรรูปลูกชกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เก็บรักษาได้นาน สร้างโอกาสทางการตลาด เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจต่อชุมชนและมีกำลังใจในการดูแลปกป้องผืนป่านำพาสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ยังถือเป็นการบูรณาการของหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ กรมป่าไม้ ที่รับผิดชอบในส่วนของป่าชุมชน ส่วน BEDO ขับเคลื่อนในเรื่องเศรษฐกิจจากทรัพยากรและกระตุ้นจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ควบคู่กัน