วันเต่าโลก (23 พฤษภาคม)

สาระน่ารู้

26 พฤษภาคม 2563

191

วันเต่าโลก (23 พฤษภาคม)

ปัจจุบันเต่ากำลังอยู่ในสภาวะถูกคุกคามอย่างหนักและมีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ แม้เต่าจะเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน แต่กลับมีความสามารถในการแพร่ขยายพันธุ์ต่ำ


: นอกจากนี้การถูกไล่ล่าแล้ว การถูกนำมาเป็นอาหารและเครื่องประดับ ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เต่ามีจำนวนลดลง เต่ามีความสามารถในกำหนดเพศได้ด้วยอุณหภูมิ แต่ปัจจุบันอุณหภูมิของโลกเกิดความแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงไปมาก โลกเริ่มมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เต่ามีอัตราการเกิดเป็นเพศเมียสูงขึ้น นอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ยังส่งผลทำให้เต่าสูญเสียพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การวางไข่อีกด้วย


: เต่ามีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหาร ช่วยควบคุมประชากรพืชน้ำ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและปลาหลายชนิด แถมยังช่วยรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำ โดยบริโภคซากพืชและซากสัตว์เป็นอาหาร และถ้าเผื่อว่าเรากำลังเดินป่าแล้วเจอเต่า อาจนับว่าเป็นความโชคดี เพราะเต่ากำลังบอกกับเราว่า… "ธรรมชาติตรงนี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่"


- — - — - - - - - -— - — - - - - - -— - — - - - - - -— - - — -

ข้อมูล: มูลนิธิไทยรักษ์ป่า, TPlookpedia โดย ทรูปลูกปัญญา และกรีนพีซ ประเทศไทย