BEDO และ TGO หารือ ทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

ข่าวและกิจกรรม

21 พฤษภาคม 2563

206

BEDO และ TGO หารือ ทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้ให้การต้อนรับ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วย นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และคณะ เพื่อหารือถึงทิศทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างทั้งสองหน่วยงาน ณ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ