ทส. เตรียมถอดบทเรียนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ

ข่าวและกิจกรรม

14 พฤษภาคม 2563

188

ทส. เตรียมถอดบทเรียนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 63 เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งพิจารณาเกี่ยวกับการเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 และการถ่ายโอนภารกิจการดับไฟป่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี คณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

http://www.mnre.go.th/th/news/detail/60253