มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thai Mooc เชิญชวนทุกท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งชันโรง (Meliponiculture)

ข่าวและกิจกรรม

8 พฤษภาคม 2563

219

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thai Mooc เชิญชวนทุกท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งชันโรง (Meliponiculture)

สมัครเรียนคอร์สออนไลน์

โดยเริ่มเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2563 - 14 มิถุนายน 2563

เมื่อเรียนจบจะได้รับใบประกาศนียบัตรให้กับทุกท่านที่ผ่าน 70%

ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย : http://cmu.to/stinglessbees


----รับสมัครจำนวนจำกัด-----

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

: กนกวรรณ (0819979623) หรือ E-mail: kanokwan.entomo@gmail.com


แนะนำการเรียน : https://youtu.be/19Hj5ZBtSUk


หนังสือความหลากชนิดของชันโรงและการนำไปใช้ประโยชน์ : http://bedolib.bedo.or.th/book/166 with คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.