อากาศร้อนกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

สาระน่ารู้

13 พฤษภาคม 2563

295

อากาศร้อนกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

ทำไมอากาศช่วงนี้จึงร้อน ?

: ในช่วงนี้โลกโคจรโดยเอียงส่วนที่เป็นประเทศไทยหันไปใกล้ดวงอาทิตย์ โลกเอียงประมาณ 23 ถึง 23.5 องศา และโคจรเป็นวงรี โดยมีส่วนที่ซีกโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ ทำให้ประเทศในแถบซีกโลกเหนือมีอากาศร้อน

แต่ในประเทศแถบซีกโลกใต้จะมีอุณหภูมิที่ตรงข้ามกัน คือ ช่วงนี้มีอากาศเย็น ยิ่งซีกโลกเหนือร้อนมากเท่าไร ซีกโลกใต้ก็จะหนาวมากเท่านั้น หรือ ถ้ายิ่งร้อนนานเท่าไร ก็จะหนาวเย็นมากเท่านั้น

: สภาพภูมิอากาศล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยระบบนิเวศแต่ละระบบนิเวศจะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา สิ่งมีชีวิตบางชนิดในระบบนิเวศจะมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อความอยู่รอด

: การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะอยู่รอดหรือจะสูญพันธุ์ไปในที่สุดหรือไม่ขึ้นอยู่กับ การหาอาหาร การล่าเหยื่อ การต่อสู้หรือหลบหนีผู้ล่า การสืบพันธุ์ การเติบโต

ดังนั้นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อความอยู่รอดและสามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้

แต่เนื่องจากสิ่งมีชีวิตในโลกมีมากมายหลายชนิด การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจึงมีลักษณะแตกต่างกันไป

สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถ “ปรับตัว” ก็ไม่สามารถอยู่รอดได้และสูญพันธุ์ไปในที่สุด..


- - -- - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - -

ที่มาข้อมูล: คลังความรู้ SciMath โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ, ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ รูปแบบการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต (http://jeerapa-thong.blogspot.com/)