สมเสร็จ หรือ ผสมเสร็จ (Tapir)

สาระน่ารู้

6 พฤษภาคม 2563

226

สมเสร็จ หรือ ผสมเสร็จ (Tapir)

:: สมเสร็จเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนี้มีลักษณะรูปร่างคล้ายสัตว์หลายชนิดผสมกัน ทั้งรูปร่างเหมือนแรด มีจมูกเป็นงวงยาวเหมือนช้างสามารถยืดหดม้วนและหมุนได้รอบทิศทาง ใช้ในการปลิดหักกิ่งไม้และใบไม้ใส่ปาก

::นอกจากนี้ยังใช้งวงพ่นน้ําได้ หูและตาเหมือนหมูหางสั้นเหมือนหมี สีขนบนลําตัวที่ตัดกันระหว่างสีขาวที่ท้องและสีดําที่ส่วนหัวและท้ายลําตัว ทําให้สมเสร็จกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อม

:: ประเทศไทยยังพบการกระจายตัวของสมเสร็จอยู่ในพื้นที่ต่างๆ หลายแห่ง ทั้งในผืนป่าตะวันตก เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง (ใช้รูปสมเสร็จเป็นสัญลักษณ์ของเขตรักษาพันธุ์ฯ) ในส่วนทางภาคใต้นั้นเคยมีงานวิจัยระบุการแพร่กระจายประชากร ของสมเสร็จอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงและฮาลา-บาลา

รู้หรือไม่ - สมเสร็จ เป็นนักปลูกป่าตัวยง พวกเขามีความสามารถในการช่วยกระจายพันธุ์ไม้ในป่า

เนื่องด้วยอาหารที่สมเสร็จกินนั้นประกอบด้วยพืชและผลไม้ทั้งเล็กและใหญ่ นำพาเมล็ดพืชเหล่านั้นไปเติบโตยังพื้นที่ที่เหมาะสม และทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชในผืนป่า

-----------------------------------------------------

ขอขอบคุณ

ข้อมูล:

- 6 surprising facts about tapir - JAYMI HEIMBUCH (https://www.mnn.com/earth-matters/animals/blogs/surprising-tapir-facts), 2018

- มูลนิธิสืบนาคะเสถียร (https://www.seub.or.th/bloging/เกร็ดความรู้/สมเสร็จ/), 2017

- สมเสร็จ (Asian tapir) เรียบเรียงโดยนายสมโภชน์ ดวงจันทราศิริ


ภาพถ่าย: Thailand Tiger project และ Safari World (สำหรับความน่ารักและความเอื้อเฟื้อภาพถ่ายสมเสร็จ