"เที่ยวอุทยานฯ ไทยไปกับ QR Code"

ข่าวและกิจกรรม

24 มีนาคม 2563

105

"เที่ยวอุทยานฯ ไทยไปกับ QR Code"

เราสามารถท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง บนโทรศัพท์มือถือ Smart Phone โดยใช้ QR Code ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ประกอบด้วย ที่ตั้งและการติดต่อ อัตราค่าบริการ การนำทางไปอุทยานแห่งชาติ โดย Google Map สถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ สัญญาณโทรศัพท์ และการจองบ้านพัก เพื่อให้นักท่องเที่ยงหรือประชาชนทั่วไป ทราบถึงข้อมูลก่อนการเดินทาง


webiste : http://portal.dnp.go.th/p/nationalpark

images : http://gg.gg/g1ido