"ฟ้าทะลายโจร"

สาระน่ารู้

23 มีนาคม 2563

334

"ฟ้าทะลายโจร"

"ฟ้าทะลายโจร" จัดเป็นสมุนไพรท้องถิ่นของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีฤทธิ์เพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ต้านการอักเสบ และต้านไวรัสได้ โดยเฉพาะไวรัสในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และยังเป็นสมุนไพรที่ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาสมุนไพร) กระทรวงสาธารณสุข

องค์การเภสัชกรรม แนะนำให้ใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ในผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัด เจ็บคอ เนื่องจากมีผลการทดลองที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ในการรักษาโรคไข้หวัดเจ็บคอได้เป็นอย่างดีแทนยาปฏิชีวนะที่ทำให้ดื้อยา ซึ่งผู้ป่วยร้อยละ 90 ไม่ได้ติดเชื้อแบคทีเรีย จึงไม่ควรรับประทานยาปฏิชีวนะ สิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ รักษาตามอาการ และใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร

ด้วยสถานการณ์ในช่วงนี้ ทั้งมลพิษฝุ่นควัน เชื้อไวรัส อากาศที่เปลี่ยนแปลง อาจทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำ ทำให้ป่วย ไม่สบายได้ง่าย อย่าลืมดูแลร่างกายให้แข็งแรงด้วยการทานอาหารครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ลดโอกาสรับเชื้อด้วยการป้องกัน โดยใส่หน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือด้วยนะคะ

ศึกษาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มเติมได้ที่

website : https://www.thaibiodiversity.org/
line : https://lin.ee/upwFSDO
ห้องสมุดความหลากหลายทางชีวภาพ : http://bedolib.bedo.or.th