"วราวุธ" เดินสายมอบนโยบาย BEDO

ข่าวและกิจกรรม

12 มีนาคม 2563

164

"วราวุธ" เดินสายมอบนโยบาย BEDO

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) หรือ สพภ. โดยมี นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผอ.สพภ. คณะผู้บริหาร สพภ. เจ้าหน้าที่ และพนักงานสพภ. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายของ รมว.ทส. ณ ห้องปีติพงศ์พึ่งบุญ สพภ. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ