กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยของ สพภ. สู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง “การเพาะเลี้ยงชันโรง”

ข่าวและกิจกรรม

3 มีนาคม 2563

255

กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยของ สพภ. สู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง “การเพาะเลี้ยงชันโรง”

กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยของ สพภ. สู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง “การเพาะเลี้ยงชันโรง” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง อ.แม่อาย และองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

โดยมีเจ้าหน้าที่ สพภ. เข้าร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานฯ ตัวแทนอบต.เทพเสด็จ ชาวบ้านในชุมชนบ้านปางไฮและพื้นที่ใกล้เคียง และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ สพภ. ให้การสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้นกว่า 40 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม

ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ทั้งเรื่องความสำคัญ ประโยชน์ และชนิดของชันโรงที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งมีการฝึกปฏิบัติการต่อรัง ผ่าแยกรัง การย้ายรังและการเก็บน้ำผึ้งชันโรง นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชม สวนกาแฟ และสวนเสาวรส ซึ่งเป็นตัวอย่างของการใช้ผึ้งชันโรงเป็นตัวช่วยผสมเกสรให้พืชผลทางการเกษตรทำให้มีการติดผลมากขึ้น