'5สมุนไพร' สู้อากาศโคม่า ต้านพิษฤทธิ์ฝุ่นจิ๋วPM2.5

สาระน่ารู้

5 กุมภาพันธ์ 2563

364

'5สมุนไพร' สู้อากาศโคม่า ต้านพิษฤทธิ์ฝุ่นจิ๋วPM2.5

สถานการณ์ฝุ่นละออง หมอกควัน PM2.5 ที่กำลังกลับมาสร้างปัญหาทางสุขภาพให้กับประชาชนอีกครั้ง หากไม่หาทางรับมือและป้องกัน อาจจะก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงในโรคระบบทางเดินทางหายใจและหากสะสมระยะยาวอาจก่อให้เกิดมะเร็งปอดได้


ในทางพื้นบ้าน พบว่า มีสมุนไพรหลายชนิด ที่ช่วยในการดูแลปอด ฟอกปอด ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจาก PM2.5


สมุนไพร 5 ชนิด ช่วยปอดต้าน pm 2.5

1. หญ้าดอกขาว

2. ขมิ้นชัน

3. รางจืด

4. มะขามป้อม

5. ฟ้าทลายโจร


ที่มา : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร