ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"

ข่าวและกิจกรรม

30 มกราคม 2563

1585

ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้เพิ่มเป้าหมายการปลูกต้นไม้จาก 10 ล้านต้น เป็น 100 ล้านต้น และมีกำหนดให้เสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2564

สามารถลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าได้  https://plant.forest.go.th/ และสามารถขอรับกล้าไม้ ได้จากหน่วยงานของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง