BEDO เข้าร่วมประชุม Thailand - Japan environmental solution Week

ข่าวและกิจกรรม

16 มกราคม 2563

281

BEDO เข้าร่วมประชุม Thailand - Japan environmental solution Week

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม Thailand - Japan Environmental Solution Week โดยมี นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เข้าร่วมการประชุม ณโรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

โดยนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวขอบคุณถึงความร่วมมือของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านวิชาการเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายปีแห่ง การปล่อยมลพิษภายในปี ค.ศ.2020

ด้าน H.E.Ms.Yukari Sato รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

การประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง 2 ประเทศ ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมถึงได้มีการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมที่จะนำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมในการแก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาทิ การจัดการมลพิษทางอากาศ PM 2.5 การจัดการปัญหาขยะและขยะทะเล Circular economy การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น