BEDO ร่วมกิจกรรม"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว"

ข่าวและกิจกรรม

16 ธันวาคม 2562

175

BEDO ร่วมกิจกรรม"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว"

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ผู้บริหารสพภ. เจ้าหน้าที่ พนักงาน สพภ.คณะผู้บริหาร ทส. และเจ้าหน้าที่ ทส. เข้าร่วมปลูกต้นไม้บริเวณ Green Garden หน้าอาคารบี ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ กทม. 

ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานในงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศโดยมอบโล่เกียรติคุณ G-Green แก่หน่วยงานสนับสนุนโครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โล่ และมอบโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green จำนวน 157 โล่ พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมี นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หน่วยงานในสังกัด ทส. และหน่วยงานภายนอก ร่วมลงนาม นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.นำคณะผู้บริหาร ทส. เจ้าหน้าที่ พนักงาน ทส. เดินทางสู่ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารบี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ฯ แจกถุงผ้า เพื่อรณรงค์กิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว"