BEDO ร่วมกับ ทส. จัดกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2562

ข่าวและกิจกรรม

18 พฤศจิกายน 2562

260

BEDO ร่วมกับ ทส. จัดกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2562 โดยการถ่ายภาพภายในบูธ โพตส์ลง Facebook#กระทรวงทรัพย์ฯรับโชคงานกาชาดปี 2562 เพื่อรับถุงผ้า Everyday say no to Plastic Bags รณรงค์การงดแจกถุงพลาสติก มุ่งหวังให้ประชาชนผู้เข้าร่วมงานใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ณ สวนลุมพินี