สพภ. เข้าร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

ข่าวและกิจกรรม

15 พฤศจิกายน 2562

270

สพภ. เข้าร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวชัชชญา บุณย์ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอำนวยการ นำคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่ สพภ. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดโดยกรมฝนหลวงและการบิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี