BEDO เข้าร่วม แถลงผลงานสำคัญรอบ 3 เดือน

ข่าวและกิจกรรม

29 ตุลาคม 2562

214

BEDO เข้าร่วม แถลงผลงานสำคัญรอบ 3 เดือน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงานแถลงผลงานสำคัญรอบ 3 เดือน(ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2562) พร้อมเปิดตัวกิจกรรม Everyday Say No to Plastic bag ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยมีนางจุฬารัตน์ นิรัติศัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วย ผู้บริหาร สพภ. เจ้าหน้าที่ พนักงาน สพภ. และหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม