แจ้งปิดปรับปรุงระบบและเว็บไซต์ชั่วคราว

ข่าวและกิจกรรม

16 ตุลาคม 2562

137

แจ้งปิดปรับปรุงระบบและเว็บไซต์ชั่วคราว

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 20.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. 

ระบบและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ดังรายการต่อไปนี้


1. ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (www.thaibiodiversity.org)

2. ฟ้าใส แกลอรี่ ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากทรัพยากรชีวภาพ (www.fahsaigallery.com)

3. ระบบโครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพฯ (slbt.bedo.or.th)

4. ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (www.biogang.net)


ทั้งนี้ระบบจะสามารถใช้บริการได้เป็นปกติในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป