BEDO เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง”

ข่าวและกิจกรรม

6 กันยายน 2562

183

BEDO เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง”

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ตัวแทนเจ้าหน้าที่และพนักงานของ BEDO หรือ สพภ. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ณ อีเวนท์ ฮอลล์ 101 ชั้น G ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

โดยในปีนี้เป็นการจัดงานภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” มุ่งส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการรวมพลังของคนไทยทุกภาคส่วน ที่เสียสละและร่วมมือเป็นพลัง "อาสาสู้โกง” พร้อมต่อสู้ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ ตามบทบาทและบริบทของตนเอง ซึ่งจะเป็นพลังสังคมที่ปฏิเสธการคดโกงชาติทุกรูปแบบ และร่วมต่อสู้ไม่ให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม นอกจากนี้ยังมุ่งขยายเครือข่ายความร่วมมือต่อต้านคอร์รัปชันทั้งในภาคประชาชน ภาคราชการและภาคเอกชนให้เข้มแข็ง มีพลังมากยิ่งขึ้นด้วย