มาถูกทางแล้ว! ทส.หนุน'ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว' เพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียว สร้างรายได้ ให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

ข่าวและกิจกรรม

16 สิงหาคม 2562

133

มาถูกทางแล้ว! ทส.หนุน'ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว' เพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียว สร้างรายได้ ให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้รับมอบหมายจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานในงาน Road Show สร้างการรับรู้การดำเนินงานสร้างพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ "ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก Bedo's Concept" ที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 


โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ผอ.สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ( Bedo) และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ โดยในครั้งนี้มีเครือข่ายชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว Bedo จากทั่วประเทศเข้าร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้ในงานด้วย


ทั้งนี้ Bedo's Concept คือ หลักการสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นพัฒนาและสร้างรายได้ จากการนำความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ชุมชนเป็นเจ้าของมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อจำหน่าย ประกอบด้วยหัวใจหลัก 3 ข้อ ได้แก่ 1. Local Content การใช้ทรัพยากรชีวภาพในชุมชนเป็นวัตถุดิบ 2. Biodiversity-Friendly การผลิตที่เป็นมิตรต่อความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 3. Future of the Origin การปันรายได้บางส่วนไปอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรชีวภาพ ระบบนิเวศ และภูมิปัญญาท้องถิ่น


ทั้งนี้การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักการ Bedo's concept คือ แนวทางที่เป็นพลังให้ชุมชนท้องถิ่น ปกป้อง ดูแลรักษา และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นสมบัติที่ตกทอดสู่คนรุ่นต่อไปอย่างสมบูรณ์แบบและยั่งยืน โดยโครงการชุมชน Bedo's Concept เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือกันจากหลายหน่วยงาน ทั้ง กรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรธรณี และ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ


แหล่งข้อมูล :
https://siampongsnews.blogspot.com/2019/08/blog-post_0.html
https://www.banmuang.co.th/news/politic/160147