BEDO เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายผู้บริหาร

ข่าวและกิจกรรม

2 สิงหาคม 2562

202

BEDO เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายผู้บริหาร

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมคณะผู้บริหาร สพภ. หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายผู้บริหาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)